Austatud suured ja väikesed lugejad!  

Vastavalt 2018. aasta suvel vastu võetud Põlva Keskraamatukogu kasutamise eeskirjale (Põlva Vallavolikogu määrus 21.06.2018 nr 1-2/41) on lugeja kohustatud teaviku tagastustähtajaks tagastamata jätmisel tasuma viivitatud aja eest viivist 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest. Viivise võtmine algab 1. novembrist 2018 ning selle arvutab välja laenutusprogramm Urram.  

Teavikuid laenutatakse koju 30 päevaks, ajakirju kuni 7 päevaks. Teavikuid, mis on lugejate seas väga nõutud, võib laenutada lühemaks ajaks kui 30 päevaks. Teatmeteoseid, ajakirjade ja ajalehtede viimaseid numbreid ja eriti väärtuslikke teavikuid koju ei laenutata.  

Raamatuid saab pikendada tel. 7992 126 või meilil kiidjarve@raamat.polva.ee

Selgituseks: alates 1. juunist 2018 ei ole Kiidjärve raamatukogu iseseisev asutus, vaid Põlva Keskraamatukogu Kiidjärve harukogu ning meil kehtivad ühised määrused ja eeskirjad.