KIIDJÄRVE KÜLA SELTS

Kiidjärve küla sai 14. oktoobril 2018 külavanema ja Kiidjärve Küla Selts uue juhatuse 3 aastaks.

Külavanemaks valiti Lennart Liba.

Kiidjärve Küla Seltsi juhatusse:

 1. Kätlin Jõesaar
 2. Ele Järvis
 3. Inge Kalle
 4. Lennart Liba
 5. Ülar Loolaid
 6. Katrin Peil
 7. Krista Pikk

Et teha koostööd, korraldada külaelanikele meelepäraseid sündmusi ning  leida toetusvõimalusi, moodustati 8. novembril 2004. aastal Kiidjärve Küla Selts.

Seltsil on 01. 01. 2019 seisuga 27 liiget.

Külaseltsi eesmärgid on:

 • kohaliku kultuurielu edendamine;
 • küla ajaloo uurimine;
 • küla positiivse maine arendamine;
 • külaelanike omavahelisele koostööle kaasaaitamine ja selle edendamine;
 • täiendus- ja ümberõppe korraldamine;
 • kultuuri- ja spordiürituste korraldamine;
 • keskkonnahoidliku ja säästva eluviisi propageerimine;
 • infrastruktuuri parandamisele kaasaaitamine.