AIP

 INTERNETI JA LUGEJAARVUTI KASUTAMINE

1. Interneti ja lugejaarvutite kasutamine avaliku teabe hankimiseks, elektrooniliste raamatukoguteenuste kasutamiseks või otsinguks veebipõhistes andmebaasides on külastajatele tasuta.

2. Interneti ja lugejaarvutite kasutamiseks on võimalik eelregistreerida raamatukogus, elektronposti või telefoni teel.

3. Arvuti kasutamisel kohustub kasutaja:

1) töö lõpetamisel sulgema enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid;

2) teavitama viivitamatult raamatukoguhoidjat arvuti kasutamisel ilmnenud probleemidest ja tõrgetest mõne süsteemi töös.

4. Keelatud on:

1) kodulehtede külastamine, mis propageerivad vägivalda või on pornograafilise sisuga;

2) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;

3) arvuti seadete muutmine;

4) tarkvara ja arvutimängude allalaadimine.

5. Kasutaja süül riist- või tarkvarale tekitatud kahjud hüvitab kasutaja.

6. Käesolevas paragrahvis sätestatud reeglite rikkumisel kaotab arvuti kasutaja kasutusõiguse kuni üheks aastaks.

7. Otsuse arvuti kasutaja kasutusõiguse äravõtmise kohta teeb raamatukogu direktor kirjalikult ning vastav märge kantakse lugejate andmebaasi.