Kiidjärve raamatukogu- seltsimaja

Oktoobris 2002 alustati Kiidjärve raamatukogu - seltsimaja ehitusega Kiidjärve parki. Töö tellijaks Vastse-Kuuste Vallavalitsus. Fotod Krista Pikk.

2. sept. 2003 - Raamatukogu alustab tööd uues majas. Fotod Krista Pikk.                                                 Kõik kõik on uus septembrikuus!

12. okt. 2003 - Lõikuspidu ja raamatukogu avamispidu vallavanem Lennart Liba ja külarahvaga, kokku 63 külalist. Fotod Andres Kiho.                                                                                                                              Kui rõõmsad ja noored kõik on!

21. mai 2004 - Kiidjärve raamatukogu- seltsimaja pidulik avamine, külas Kultuuriminister Urmas Paet, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna nõunik Meeli Veskus ja Põlvamaa maavanema asetäitja Koit Nook. Võõrustaja Vastse-Kuuste vallavanem Lennart Liba ja Kiidjärve raamatukogu juhataja Krista Pikk.                                                                                                                                        Fotod Mall Kõpp.