Kasutajakoolitus

Pakume kõigile Kiidjärve raamatukogu kasutajatele, kes soovivad arendada oma infokirjaoskust:

Individuaalõpet (info otsimine elektronkataloogidest, andmebaasidest jne),

Rühmakoolitust (raamatukogu ja uute raamatute tutvustamine, info otsimine elektronkataloogidest, andmebaasidest jm kõikidele huvilistele).

Eelregistreerimine kohapeal, tel 7992 126 või kiidjarve@raamat.polva.ee