KIIDJÄRVE KÜLA SELTS

Et teha koostööd, korraldada külaelanikele meelepäraseid sündmusi ning  leida toetusvõimalusi, moodustati 8. novembril 2004. aastal Kiidjärve Küla Selts.

Seltsil on 10.10.2021 seisuga 27 liiget.

kiidjarvekylaselts@gmail.com

Külaseltsi eesmärgid on:

 • kohaliku kultuurielu edendamine;
 • küla ajaloo uurimine;
 • küla positiivse maine arendamine;
 • külaelanike omavahelisele koostööle kaasaaitamine ja selle edendamine;
 • täiendus- ja ümberõppe korraldamine;
 • kultuuri- ja spordiürituste korraldamine;
 • keskkonnahoidliku ja säästva eluviisi propageerimine;
 • infrastruktuuri parandamisele kaasaaitamine.

Kiidjärve külas valiti 10. oktoobril 2021 taas külavanemat ja Kiidjärve Küla Seltsi juhatust 3 aastaks.

Külavanem on jätkuvalt Lennart Liba.

Kiidjärve Küla Seltsi juhatus:

 1. Kätlin Jõesaar
 2. Inge Kalle 
 3. Lennart Liba
 4. Katrin Peil
 5. Krista Pikk
 6. Epp Schmidt