Laenutus

 TEAVIKUTE KOJULAENUTUS JA KOHALKASUTUS

1. Lugejale laenutatud teavikute arv ei ole üldjuhul piiratud.
2. Teavikuid laenutatakse koju 30-ks päevaks, perioodikaväljaandeid ja auviseid kuni seitsmeks päevaks.
3. Teavikuid, mis on lugejate seas väga nõutud, võib laenutada lühemaks ajaks kui 30 päeva ilma tagastamistähtaja pikendamise võimaluseta.
4. Teatmeteoseid, enam nõutavate teavikute ainueksemplare, perioodikaväljaannete viimaseid numbreid ja eriti väärtuslikke teavikuid kasutatakse ainult raamatukogus.
5. Laenutus registreeritakse andmebaasis lugejapileti või ID-kaardi esitamisel.