RVL

Kiidjärve raamatukogus puuduvaid teavikuid saab lugeja soovil ja kulul tellida teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel. Perioodikaväljaande artiklist saab tellida koopia.

Lisainfot RVLi teenuse kohta saab raamatukogus, telefonil 7992 126 ning e-aadressil kiidjarve@raamat.polva.ee