Tasulised teenused

Teenuse nimetusÜhikHind käibemaksuta eurodes*
Saali kasutamine päev 30,00**
60 min 5,00**
Väljatrükk printerist (A4) must-valge
ühepoolne tekst leht 0,10
ühepoolne pildiga leht 0,30
Paljundusteenus (A4) must-valge
ühepoolne tekst leht 0,10
ühepoolne pildiga leht 0,30
Skaneerimine koos saatmisega lugeja e-posti aadressile (A4) toiming 0,30

* Käibemaksuseaduse mõistes ei lisandu käibemaksu.

** Ruume saavad tasuta kasutada Põlva valla ametiasutus, Põlva valla hallatavad asutused ning Põlva vallas tegutsevad mittetulundusühingud ja seltsingud mittetulunduslikul eesmärkidel ja avalikkusele suunatud tasuta ürituste läbiviimiseks.

Õigusakt: Põlva Vallavalitsuse 10.10.2018 korraldus nr 2-3/613 "Põlva Keskraamatukogus osutatavate teenuste hinnakirja kehtestamine"